MAKLUMAN

Penggunaan Sistem Penomboran Rumah dalam Talian diberhentikan buat sementara waktu dan semua permohonan hendaklah melalui Kaunter Perkhidmatan Jabatan Ukur termasuk cawangan Daerah-daerah. Borang Permohonan Maklumat Peralamatan Rumah/Bangunan/Unit boleh dimuat turun disini.

Pihak Jabatan memohon maaf diatas kesulitan dihadapi.

Sebarang maklumat mengenai perkembangan Sistem Penomboran Rumah akan dapat diperolehi melalui:

Lama sesawang Jabatan Ukur: http://www.mod.gov.bn/survey

Facebook: SURVEY Department of Brunei Darussalam

NOTICE

With regret to inform that Housenumbering online System is temporarily terminated and all applications will be submitted via all service Counter including District branches. The House/Building/Unit Address Information Application Form can be downloaded here.

We apologize for the inconvenience caused.

Any information on the development of the House Numbering System will be available through:

Survey Department website: http://www.mod.gov.bn/survey

Facebook: SURVEY Department of Brunei Darussalam