Selamat Datang ke Portal Penomboran
Rumah-Rumah Negara Brunei Darussalam

Welcome to House Numbering and Simpang Online Application Portal


Untuk Pengguna Berdaftar
For Registered UsersLupa kata laluan? / Forgot Password?

Pengguna Baru
New Users

Pendaftaran / Register


Visi: Perkhidmatan geomatik yang cemerlang ke arah kemakmuran Negara.

Misi: Menyediakan maklumat geomatik yang komprehensif dan tepat serta perkhidmatan yang efisien bagi memenuhi jangkaan pelanggan​​.

Geoportal
Hala Kiblat